Image

Дефіцит аргініну як чинник, що впливає на виживання та індукцію автофагії в клітинах нейробластоми людини SH-SY5Y

Навчальний заклад: Долинський ліцей «Інтелект» Долинської міської ради Івано-Франківської області

Автор: Чернявський Андрій Віталійович

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Івано-Франківська

Опис:

Аргінін є попередником для синтезу поліамінів, надлишковий синтез яких пов’язують з пришвидшеною проліферацією клітин та їх злоякісним перетворенням, натомість виснаження пулу поліамінів активує процеси автофагії, а в подальшому може призвести до загибелі клітин пухлини. Після вивчення теоретичних аспектів проблеми, було поставлено мету: дослідити молекулярні механізми впливу дефіциту екзогенного аргініну на клітини нейробластоми SH-SY5Y. Під час реалізації проекту проведені дослідження оцінки життєздатності клітин нейробластоми людини SH-SY5Y та індукції в них автофагії при культивуванні за умови дефіциту аргініну. У результаті проведених експериментів було виявлено, що дефіцит аргініну призводить до зменшення здатності клітин нейробластоми людини SH-SY5Y до проліферації та призводить до активації автофагії, а також довів, що клітини нейробластоми людини SH-SY5Y не здатні ресинтезувати аргінін із цитруліну, а отже є ауксотрофними за цією амінокислотою. Результати експериментів мають значення для розуміння особливостей метаболізму ракових клітин та можуть бути використані для удосконалення підходів до метаболічної терапії злоякісних новоутворень нейронального походження.