Image

Оцінка функціонального стану дихальної системи учасників дистанційного навчання

Навчальний заклад: Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради Львівської області

Автор: Жук Вікторія Романівна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Львівська

Опис:

Метою роботи було визначення й оцінка функціонального стану дихальної системи учасників дистанційного навчання за допомогою функціональних проб. Для досліджень використано функціональні проби Генчі, Штанге, Серкіна та метод динамометрії. Всіх учасників розділено на три групи – учні 14-16 років, студенти віком 19-21р., вчителі - 40 років і більше. Для з’ясування особливостей способу життя, наявності хронічних захворювань дихальної системи проведено анкетування. Отримані показники порівняли із затвердженими нормами та зробили такі висновки: серед учасників дослідження переважають групи із оцінкою стану «хороша» і «середня», група із оцінкою стану «погана» 1 особа у функціональній пробі Генчі і 8 осіб у функціональній пробі Штанге, хороші і відмінні оцінки відповідають високим функціональним резервам дихальної системи і характерні для групи студентів. Функціональна проба Серкіна показала 3 різних стани, здорові треновані – 4 особи, здорові нетреновані – 22 особи, прихована недостатність кровообігу – 12 осіб, учасники, які активно займаються спортом або регулярно відвідують заняття з фізичної культури – мають найвищі показники та оцінку стану «відмінна», величина показників дихальної системи учасників, які палять чи мають хронічні захворювання є нижчою. Також дано практичні рекомендації.