Image

Вплив командних видів спорту на психофізіологічні властивості уваги підлітків (статевий аспект)

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в міста Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Кучерук Марія Миколаївна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Рівненська

Опис:

Суть дослідження: визначити такі показники уваги як швидкість, точність роботи та рівень концентрації і порівняти їх між підлітками двох груп: ті, які займаються командними видами спорту та ті, які не займаються ними. Ми відмітили, що досліджувані школярі незалежно від статі та спортивної підготовки мають хороші показники точності роботи, швидкості та рівня концентрації уваги. Середній показник точності роботи та рівня розвитку концентрації уваги у школярів групи неспортсменів був вищим, ніж у досліджуваних осіб спортсменів. Під час виконання поставленого завдання із додаванням зовнішнього подразника, у школярів-спортсменів, незалежно від статі, відмічено краще вміння максимально сконцентруватися на розв’язку поставленої задачі, про що свідчать їхні надзвичайно високі показники. Рівень спортивної підготовки не залежно від статі можна вважати показником рівня точності роботи та концентрації уваги під час дії сторонніх подразників.