Image

Захворювання на цукровий діабет як чинник ризику смертності при COVID-19

Навчальний заклад: Комунальний заклад Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою

Автор: Литвиненко Володимир Сергійович

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Загальна біологія

Область: Сумська

Опис:

Роботу присвячено актуальним реаліям сьогодення, двом медико-соціальним проблемам, що набули характеру пандемії: глобальному зростанню захворюваності на цукровий діабет та COVID-19. Метою роботи є з’ясування ролі захворювання на цукровий діабет як чинника ризику смертності при COVID-19. Робота має прикладний характер, міждисциплінарні зв’язки полягають у застосуванні математичного моделювання. Реалізація дослідницької мети передбачала розв’язання таких завдань: пошук і вивчення джерел про стан захворюваності та перебіг цукрового діабету та COVID-19 у світі та в Україні, збір статистичних даних щодо захворювань на цукровий діабет у світі та Україні, обробка та аналіз результатів досліджень та перевірка гіпотези щодо впливу захворювання на цукровий діабет як фактору, що підвищує ризик смертності при COVID-19. Обробку й аналіз статистичних даних проведено із застосуванням вибіркового методу. Для перевірки статистичної гіпотези скористалися біноміальним критерієм з використанням спеціалізованої мови програмування R у середовищі R-Studio. У світових і вітчизняних дослідженнях цукровий діабет розглядається як супутнє захворювання, що є одним із значимих факторів ризику смертності при COVID-19. Результати дослідження не дають підстави стверджувати, що цукровий діабет є впливовим чинником, що підвищує ризик смертності при захворюванні на COVID-19. У відкритих джерелах інформації відсутні дані щодо смертності на цукровий діабет за 2021 та 2022 роки в Україні, тому досліджуване питання потребує подальшого вивчення.