Image

Світова енергетика: потенціал, проблеми, перспективи

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради

Автор: Носов Данило Романович

Відділення: Економіка

Секція: Економіка та економічна політика

Область: Дніпропетровська

Опис:

Мета роботи полягає в обґрунтуванні шляхів реформування державної політики у сфері енергетики в сучасних кон’юнктурних умовах та умовах військової агресії РФ в Україні. Дослідженням даної тематики займаються різноманітні міжнародні аналітичні агенції та інститути, але залишаються актуальним питання щодо програм підвищення енергоефективності, заощадження, раціонального ставлення до використання ресурсів, а також використання обмежувальних заходів державної політики в енергетичній сфері як метод впливу на країну-агресора. Для виконання поставлених завдань було використано методи аналізу, синтезу, порівнянь, індукції та дедукції, картографічний та методи багатофакторного терного аналізу та аналітичних групувань. Робота має елементи наукової новизни через обмеженість досліджень у сфері формування державної політики саме в енергосекторі з урахуванням зміни як економічної, так і політичної кон’юнктури обґрунтуванню шляхів її реформування на основі якісного й кількісного аналізу.