Image

Вплив біологічно активних речовин і погодних умов на формування та збереження якості плодів сортів яблуні в умовах Полісся

Навчальний заклад: Дубровицький ліцей Дубровицької міської ради Рівненської області

Автор: Мірко Віталіна Віталіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: Рівненська

Опис:

Моє дослідження полягало у вивченні впливу біологічного активних речовин і погодних умов у період росту та розвитку плодів яблуні на формування та збереження їхньої якості. Дослідження проводились упродовж 2021 – 2022 рр. у зоні Полісся (Сарненський р-н. Рівненської області). За результатами досліджень сортів Ювілейне Дельбар, Муцу, Моді встановлено, що застосування гумата калію сприяло збільшенню врожайності яблук, особливо для сорту Муцу. Встановлено, що досліджувані сорти, оброблені біостимулятором, мали солодші та кращої якості плоди. Обробка насаджень яблуні гуматом калію сприяла збільшенню тривалості зберігання яблук порівняно з контролем для всіх досліджуваних сортів, а також збільшувалась частка яблук вищого сорту. Для умов Полісся доцільне використання біопрепарату гумату калію для яблуневих насаджень, яке дозволяє збільшити загальний обсяг урожаю, його якість, а також підвищити прибуток від реалізації продукції, що збільшує економічну ефективність.