Image

Особистісні особливості переживання екстремальної ситуації

Навчальний заклад: Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

Автор: Боришкевич Катерина Вікторівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Психологія

Область: Чернігівська

Опис:

Психологічне дослідження спрямоване на виокремлення, обґрунтування та опис особистісних особливостей переживання людиною екстремальних ситуацій життя. У роботі обґрунтовано поняття «екстремальна ситуація», уточнено його психологічну сутність у порівнянні з іншими поняттями, що використовуються в сучасній психології. У результаті проведеного емпіричного дослідження та порівняння особливостей переживання екстремальних ситуацій з переживанням життєвих подій виявлено суттєві, статистично значимі відмінності, пов’язані з переживанням комбатантами відчуття своєї місії в цьому світі, переконаністю в тому, що переживання важких подій сповнене смислу, з позитивною оцінкою пройденого життєвого шляху, задоволеністю тим, що вдалося досягнути й вирішити. У дослідженні показано, що переважній більшості досліджуваних, яким довелося пережити екстремальну ситуацію, властиві ціннісні переживання, які відзначаються формуванням нових смислів. Серед досліджуваних контрольної вибірки, навпаки, переважають реалістичні переживання, у ході яких особистість приймає реальність такою, як вона є, пристосовується до неї, відмовляється від того смислу життя, який був раніше.