Image

Вплив корупції на економічний розвиток України

Навчальний заклад: Дніпровський ліцей №129 Дніпропетровської області

Автор: Аршиннікова Марія Валеріївна

Відділення: Економіка

Секція: Економіка та економічна політика

Область: Чернівецька

Опис:

В Україні корупція визнається загрозою національній безпеці країни та стає на заваді впровадженню необхідних соціально-економічних реформ через: сприяння розширенню ринку тіньового капіталу; посилення зубожіння населення; зменшення інвестиційної привабливості України; «зміцнення» у громадян недовіри до органів державної влади; поширення аномії в українському суспільстві тощо. Метою дослідження стало визначення впливу корупції на економічну, соціальну, політичну сфери, оцінка ефективності існуючого апарату протидії корупції, виведення рекомендацій щодо зниження корупційних ризиків та їх впливу на економічний розвиток нашої держави. В процесі дослідження було проаналізовано еволюцію поняття «корупції», визначено її економічний зміст та вплив на бюджет України, розглянуто існуючі підходи до використання методик щодо виміру та оцінювання рівня корупції та проведено порівняльний аналіз методів виміру корупції, з’ясовано фактори та причини, які сприяють існуванню і поширенню корупції в Україні. Досліджено особливості організації протидії корупційним проявам в державних органах України та запропоновано шляхи мінімізації корупційних ризиків в економіці України.