Image

Управління харчовими відходами в циркулярній економіці на прикладі екофільного підприємства «DER»

Навчальний заклад: Бориспільський ліцей «Перспектива» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області

Автор: Деркач Андрій Дмитрович

Відділення: Економіка

Секція: Прикладна макро- та мікроекономіка

Область: Київська

Опис:

На сьогоднішній день, безвідходне виробництво «zero-waste» – це майбутнє бізнесу і є не лише світовим трендом, а й ефективним механізмом захисту та збереження довкілля. Метою дослідження є здійснення необхідних досліджень для відкриття екофільного підприємства з кавового шламу, практичне застосування отриманих результатів наукового доробку. Значимість проєкту полягає перш за все у його економічному обґрунтуванні застосування кавової гущі як дармової сировини й принципово нового підходу вторинного використання кавового шламу. По-друге: проєкт несе у собі частково екологічне вирішення проблеми зменшення твердих побутових відходів. Економічне і екологічне обґрунтування підтверджує гіпотезу, що впровадження проєкту є прибутковою діяльністю, отже у бізнес-плану є великі шанси отримати інвестування на впровадження та розвиток.