Image

Цифрова трансформація національної економіки при переході до сталого розвитку

Навчальний заклад: Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради

Автор: Горета Богдан Юрійович

Відділення: Економіка

Секція: Прикладна макро- та мікроекономіка

Область: Сумська

Опис:

У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти цифровізації національної економіки при переході до сталого розвитку. З’ясовано історію розвитку цифрової економіки, наведено різні визначення дефініції «цифрова економіка». Проаналізовано сучасні цифрові технології в контексті промислових революцій. Розглянуто сутність сучасних цифрових технологій та їх вплив на економічні процеси. Основним практичним результатом дослідження була розробка емпіричної моделі впливу цифровізації на сталий розвиток та здійснення її оцінки засобами кореляційно-регресійного аналізу. Було підтверджено гіпотезу, що з підвищенням рівня цифрової трансформації, обсяги викидів СО2 знижуються. Також охарактеризовано перспективи цифрової трансформації економіки України в післявоєнний період. Здійснено SWOT-аналіз для аналізу сильних та слабких сторін, можливостей та загроз від впровадження цифровізації в контексті української економіки та надано рекомендації щодо ефективнішої цифрової трансформації національної економіки.