Image

Моніторинг фінансової грамотності та фінансової інклюзії учнів старших класів міста Полтави

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Петровича Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області»

Автор: Онищенко Анастасія Володимирівна

Відділення: Економіка

Секція: Фінанси, банківська справа та страхування

Область: Полтавська

Опис:

Фінансова грамотність та фінансова інклюзія вважаються необхідною передумовою розвитку фінансового сектору, зменшення соціальної нерівності в суспільстві й стимулюючим чинником відновлення фінансової стабільності України. Метою роботи є визначення сучасного стану фінансової грамотності та фінансової інклюзії, а також виявлення шляхів підвищення обізнаності у фінансових питаннях учнів старших шкіл м. Полтава. Основними результатами роботи є: систематизація та узагальнення сучасного стану фінансової грамотності й фінансової інклюзії старшокласників на місцевому рівні; з’ясування проблем та перспектив підвищення фінансової грамотності та інклюзії шкільної молоді у сучасних умовах. Особистий внесок полягає в узагальненні та систематизації теоретичних положень фінансової грамотності та фінансової інклюзії з виокремленням ключових вимірів. Запропоновано методику виявлення стану фінансової грамотності й фінансової інклюзії шкільної молоді як складової підвищення суспільного добробуту населення.