Image

Розробка вебсайту «Розвиток вебдизайну: від минулого до сьогодення»

Навчальний заклад: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради

Автор: Денисайко Анастасія Олександрівна

Відділення: Інформаційні технології

Секція: Інтернет-технології та вебдизайн

Область: Чернігівська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено еволюції вебдизайну та створенню вебсайту «Розвиток вебдизайну: від минулого до сьогодення». Він описує та показує особливості, притаманні різним часовим проміжкам в історії розробки та оформлення сайтів. Робота полягає у можливості використання розробленого вебсайту в навчальній діяльності, а також тими, хто цікавиться веброзробкою, для ознайомлення із особливостями вебдизайну в історичному розрізі. Для цього було проаналізовано та порівняно етапи розвитку вебдизайну, запропоновані різними авторами. Розглянуто ключові етапи його еволюції. Досліджено засоби вебдизайну, що використовуються на кожному з етапів і використано для створення сторінок вебсайту, що відповідають певним етапам еволюції вебдизайну. «»