Image

Прогнозування вмісту органічного вуглецю в чорноземах звичайних з використанням їх кольорових показників

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Науковий медичний ліцей «Дніпро» Дніпропетровської обласної ради»

Автор: Ільченко Анастасія Сергіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Дніпропетровська

Опис:

Моніторинг вмісту органічного вуглецю в ґрунтах є важливою складовою загального екологічного моніторингу та моніторингу ґрунтів, тому можливість швидкого та масового прогнозування органічного вуглецю є актуальною потребою у наш час. Головною метою нашої роботи є визначення можливості прогнозування вмісту органічного вуглецю в чорноземах звичайних з використанням їх кольорових показників, оскільки традиційна методика є вельми трудомісткою та складною. В результаті проведення досліджень та їх подальшої статистичної обробки отримано ряд моделей у вигляді регресійних рівнянь, які можна використовувати для прогнозування вмісту органічного вуглецю в чорноземах звичайних шляхом дослідження їх кольорових показників. Статистично значущими виявилися моделі з використанням значень показника V системи HSV, показників R, G і B системи RGB, показників C, M і K системи CMYK, показників L* та b* системи L*a*b* (х – величина відповідного колірного показника, у – вміст ОВҐ).