Image

Створення економічного шрифту задля зменшення витрат фарб у картриджі

Навчальний заклад: Політехнічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» міста Києва

Автор: Мельник Софія Назарівна

Відділення: Інформаційні технології

Секція: Комп’ютерна інженерія

Область: м. Київ

Опис:

Головна мета проєкту полягала у створенні економного шрифту, який дозволить зменшити витрати на друкування текстових документів. У ході роботи було досліджено історію та будову шрифтів, що дало змогу зрозуміти основні принципи їхнього функціонування та застосування на практиці. Завдяки програмам шрифтового редактора FontLab та професійному графічному редактору Adobe Illustrator було відтворено основні елементи шрифту (на основі гарнітур Times New Roman, Garamond та Book Antiqua), які роблять його економнішим порівняно з іншими шрифтами. У практичній частині роботи, ми порівняли ощадливість нашого шрифту з іншими. Експеримент показав, що при використанні нашого економного шрифту, друкуючи один й той самий текст, витрачається на 15% менше фарб, ніж при використанні інших шрифтів. Наш економний шрифт є екологічно вигідним, оскільки допомагає зменшити кількість відходів від друкування та використання картриджів.