Image

Розробка інтелектуалізованої поведінки ворожого NPC на основі дерева рішень та алгоритмів обходу дерева в глибину та Дейкстри

Навчальний заклад: Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка

Автор: Мартинюк Олексій Валерійович

Відділення: Інформаційні технології

Секція: Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність

Область: Хмельницька

Опис:

У науковій роботі досліджується проблема створення штучного інтелекту для відеоігор. Метою роботи є створення інтелектуалізованої поведінки ворожого NPC, здатної до реакцій на зовнішні впливи, що базується на застосуванні дерева рішень та алгоритмів обходу дерева в глибину та Дейкстри. Для досягнення мети було використано ігровий рушій Unreal Engine 4. У процесі роботи були отримані такі результати: - виконано теоретичні та практичні дослідження типів штучного інтелекту як засобу побудови інтелектуалізованої поведінки персонажа, яка була б прийнята гравцем як реальна; - виконано порівняння двох способів програмування ШІ, які активно використовуються у відеоігровій сфері: дерева рішень та машини станів; - виконано проєктування структури та розроблено алгоритм роботи ворожого NPC на основі ігрового штучного інтелекту, з використанням дерева рішень та алгоритмів обходу дерева в глибину та Дейкстри. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленій інтелектуалізованій поведінці ігрового об’єкта, яка здатна до здійснення сукупності реакцій, а також її імплементації в різних системах, де необхідна реакція на подразники зовнішнього середовища.