Image

Розробка програмного забезпечення управління цифровими пристроями

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» Вінницької області

Автор: Рейда Микола Олександрович

Відділення: Інформаційні технології

Секція: Програмна інженерія

Область: Вінницька

Опис:

У роботі представлено науково-дослідницький проект по розробці програмного забезпечення зорового позиціювання. Розглянуто методи визначення позиції зорової системи людини за допомогою цифрових пристроїв. Подальшого розвитку отримав метод визначення зони ока людини, у якому, на відміну від існуючого використано коефіцієнти масштабування полігону робочої зони для підвищення завадостікості і точності визначення зіниці ока. Модифіковано метод позиціювання зіниці ока, у якому, на відміну від існуючих використовується метод побудови найменшого охоплюючого кола навколо множини точок отриманих в процесі порогової бінарізації зображення ока людини для підвищення точності визначення центра зіниці ока. На основі проведених теоретичних досліджень і отриманих наукових результатів розроблено програмний застосунок зорового позиціювання для управління курсором на екрані комп’ютера. Основні положення наукової роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних інтернет-конференціях: «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ - 2021», «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ - 2022», отримано 2 авторських права на твір Комп`ютерна програма