Image

Вивчення сукцесійних процесів на території глиняного кар’єру поблизу м. Івано-Франківськ

Навчальний заклад: Ліцей імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

Автор: Мороз Діана Іванівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Івано-Франківська

Опис:

В цій роботі описано дослідження, присвячене вивченню сукцесійних процесів на тероторії глиняного кар’єру поблизу м. Івано-Франківськ, яка характеризується значним різноманіттям, однак зазнає посиленого антропогенного впливу, внаслідок чого на території кар’єру відбувається сингенетична сукцесія. Досліджено видову та екологічну структуру рослинності, що сформувалася в ході сингенетичної сукцесії. Проведено аналіз видового складу рослинності дослідженої території. Дослідження на території глиняного кар’єру проводилось продовж 2021 – 2022 рр. маршрутним методом. Використано статистичні методи для встановлення відсоткових співвідношень, щодо порівняння родин, родів облікованих нами видів. В результаті дослідження було виявлено 22 види рослин, які належать до 10 родин.