Image

Екологічна оцінка стану довкілля с. Михайлівка Кіровоградської області за індикаторними показниками деревних рослин

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей – інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Мартиненко Анна Володимирівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено оцінці стану довкілля с. Михайлівка Кіровоградської області за індикаторними показниками деревних рослин. Проаналізовано видовий склад та проведено оцінку життєздатності деревних рослин на дослідних ділянках с.Михайлівка Кіровоградської області. Встановлено, що із зростанням антропогенного навантаження на індикаторні деревні рослини на дослідних об’єктах спостерігаються зміни таких параметрів листкової пластинки індикаторних деревних рослин як довжина та площа листка, довжина черешка, біомаса досліджуваного матеріалу. Проведене дослідження дозволило оцінити стан довкілля за показником флуктуаційної асиметрії листкової пластини. Так, найменші значення показника флуктуаційної асиметрії зафіксовано у рослин, що зростають на території із незначним рівнем забруднення №3 – 0,043 для Betula pendula; 0,044 для Tilia cordata та 0,035 для Acer platanoides. Найбільше значення показника флуктуаційної асиметрії зафіксовано для деревних рослин із об’єкту №2 – 0,054-0,055, де спостерігається підвищена концентрація викидів автотранспорту.