Image

Посуд у поховальному обряді населення ямної та катакомбної культур Верхнього Поінгулля

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області

Автор: Григораш Діана Станіславівна

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: Кіровоградська

Опис:

Науковий проєкт присвячено аналізу посуду в поховальному обряді населення ямної та катакомбної культур за матеріалами розкопок у Верхньому Поінгуллі у межах Кіровоградської області. Типологічний аналіз показав, що у похованнях ямників частіше зустрічався круглодонний яйцеподібний посуд, орнаментований переважно у верхній частині. У поховальних пам’ятках катакомбної спільноти з’явилися нові форми посуду: чавунці, біконічні посудини та чаші. Декор посуду змінювався, орнаментальні техніки ускладнювалися. Аналіз місця посуду у похоронному обряді показав, що посуд розміщувався з урахуванням прив’язки до певної частини тіла похованого: у районі черепа (перед лицевим відділом) та зліва від голови померлих у похованнях ямної культури. Для поховань катакомбної культури виділено чотири основні зони розміщення посуду: І зона – «у головах»; ІІ – перед похованим; ІІІ – за ним; IV – «у ногах». Спираючись на роботи С. Пустовалова, С. Санжарова, Ю. Шилова, М. Чмихова нами була здійснена спроба інтерпретації орнаментальних композицій.