Image

Середньовічні вироби з кістки та рогу з Волино-Подільського пограниччя (за матеріалами археологічного музею ЛНУ імені Івана Франка)

Навчальний заклад: Львівська правнича гімназія

Автор: Угрин Соломія Олександрівна

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: Львівська

Опис:

Робота стала спробою охарактеризувати та порівняти колекції археологічних знахідок з городищ Карпато-Волинського регіону(Буськ, Листвин та Пліснесько). Ви визначили асортименти для кожного з них: Листвин – проколка, ікла, кістка, ріг; Буська - гостроконечні предмети, заготовки та напівфабрикати з кістки, прикраси, наконечники стріл та дротика, ікла та зуби, вироби з рогу. Порівняли їх. Охарактеризували основні технології продукування виробів для кістки, рогу та ікл. Встановили, що асортимент Буського городища ширший, ніж Листвина. Це пояснюється тим, що Листвин датується Х-ХІ ст., а перше городище Х-ХІІІ ст., розквіт ремесл на Русі припав на ХІІ-ХІІІ ст., тому відповідно різної продукції було знайдено більше (прикраси, наконечники стріл та ін.).