Image

Рогові гребені черняхівської культури Дніпро-Донецького вододілу (за матеріалами археологічного комплексу Війтенки)

Навчальний заклад: Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Мелешко Анастасія Володимирівна

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: Харківська

Опис:

Із усіх культур пізньоримської доби Східної Європи саме в черняхівському середовищі рогові гребені отримали найбільше поширення. Найчастіше вони зустрічаються у похованнях, де відіграють роль однієї з найнеобхідніших речей для людини того часу. У тому числі, разом із іншими артефактами, вони можуть стати і хронологічними індикаторами поховань. У ході дослідження було проаналізовано стан вивченості питання, проведено характеристику джерельної бази, описано основні типології гребенів черняхівської культури та визначено типи гребенів археологічного комплексу Війтенки І за існуючими класифікаціями. У дослідженні нами було опрацьовано 59 екземплярів гребенів із археологічного комплексу Війтенки. У ході дослідження гребені було типологізовано на основі двох класифікаційних схем (за Г.Ф. Нікітіною та Р.Г. Шишкіним). Найбільш розповсюдженими виявились гребені зі складнопрофільованою ручкою (тип ІІІ за Г.Ф. Нікітіною), вони ж з плечиками за визначенням Р.Г. Шишкіна (клас ІІІ). Менш поширеними виявились гребені з напівкруглою та трапецієвидною ручкою/спинкою. Серед опрацьованого матеріалу присутні два екземпляри, які відсутні в схемах класифікації. Перший – одношаровий гребінь з плечиками. Другий – двосторонній гребінь, знахідки яких практично відсутні в ареалі черняхівської культури.