Image

Розвиток ткацтва на Сокальщині наприкінці XІX – у XX ст.

Навчальний заклад: Забузька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Сокальської міської ради Львівської області

Автор: Коновалець Катерина Петрівна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Львівська

Опис:

Проєкт присвячено дослідженню важливої складової матеріальної та духовної культури – ткацтву на Сокальщині, яке займає провідне місце в контексті розуміння витоків традиційної народної творчості. У процесі роботи розглянуто теоретичні засади дослідження ткацтва, з'ясовано локальні ознаки композиції, орнаменту, колористики сокальських тканих виробів, проведено емпіричні дослідження (опитування, анкетування, інтерв'ю) щодо обізнаності жителів краю з особливостями ткацтва Сокальщини. Прослідковано зв'язок між розвитком ткацтва Сокальщини та історико-економічними, природно-географічними особливостями. На розвиток ткацтва впливають: господарська діяльність та культурно-естетичні погляди мешканців. Результати проєкту можуть бути використані при підготовці загальних та спеціальних лекційних курсів у вищих навчальних закладах, а також для відродження народних промислів на сучасному етапі закладами позашкільної освіти, гуртками, студіями, реалізацією туристичних проєктів у територіальних громадах.