Image

Хустка в українській культурі Сарненщини ХХ–ХХІ століття

Навчальний заклад: Сарненський районний ліцей "Лідер» Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

Автор: Тетеря Ольга Іванівна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Рівненська

Опис:

Інтерес до вивчення духовної спадщини народу зумовив необхідність дослідження звичаєвості та обрядовості жителів Полісся - унікальної архаїчної частини України, що здавна приваблювала дослідників різних галузей знань, тому що тут і сьогодні збережено багато давніх елементів культури. У роботі проаналізовано особливості української традиційної хустки і пов’язані із нею звичаї та обряди на Сарненщині, систематизовано зібраний матеріал про способи пов’язування хустки на Сарненщині, з’ясувано символіку вишитих хусток та їх оберегові функції. Окрім того, у роботі узагальнено всю зібрану інформацію про особливості застосування української традиційної хустки в народному побуті поліщуків, адже в етнокультурній спадщині українців хустка завжди посідала важливе місце, була і є яскравим та важливим елементом жіночого вбрання та невід’ємним атрибутом, що супроводжує людину від народження і аж до смерті. З’ясовано, що хустку використовують і нині у багатьох поліських обрядах, а особливо у весільному. Вона і сьогодні виконує ритуально-обрядове призначення, є прадавнім оберегом, елементом українського фольклору, невід'ємною частиною одягу кожної жінки, річ символічна, знакова і є нашою культурною спадщиною.