Image

Етномедицина у традиційно-побутовій культурі подолян у ХІХ – на початку ХХІ століття

Навчальний заклад: Кам’янець-Подільський ліцей, Кам’янець-Подільської міської, ради Хмельницької області

Автор: Клімова Анастасія Олексіївна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Хмельницька

Опис:

«Етномедицина у традиційно-побутовій культурі Подолян ХІХ-початку ХХІ ст.» Основною метою проєкту стало висвітлення регіональної специфіки народної медицини українців Поділля в історичному контексті та виявлення перспектив розвитку народної медицини та цілительства в краї. Також, під час виконання роботи, ми розкрили самобутній характер народної медицини Поділля та об’єктивні історико-культурні, господарсько-побутові реалії, якими зумовлена її локальна специфіка. Основою джерельної бази нашого дослідження стали насамперед матеріали видань, що побачили світ у середині ХІХ – на початку ХХ століття і відносяться до початкового періоду становлення української етнологічної науки. Як результат, ми визначили, що на межі 80-90-х рр. ХХ ст. медична наука повернулася до першоджерел, що позитивно вплинуло на подальший розвиток як офіційної академічної, так і традиційної народної медицини. Науковці дедалі більше почали звертатися до джерел народного тисячолітнього досвіду. На основі цього нині діє низка державних програми підтримки та розвитку народної медицини та її активного включення в систему охорони здоров’я.