Image

Розвиток стаціонарної торгівлі у містах Закарпаття в другій половині XIX - на початку XX століття

Навчальний заклад: Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області

Автор: Страшкулич Наталія Ігорівна

Відділення: Історія

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Закарпатська

Опис:

Пошукову роботу присвячено вивченню традиційних форм внутрішньої торгівлі у містах Закарпаття в другій половині ХІХ- на початку ХХ століття. Особлива увага приділена характеристиці галузевої спеціалізації закладів стаціонарної торгівлі, прослідковано їх еволюцію, досліджено соціальний та етнічний склад населення зайнятого у стаціонарній торгівлі. Встановлено взаємозв’язок між розвитком постійної торгівлі та появою реклами у містах Закарпаття. На підставі аналізу наявної історичної наукової літератури, опублікованих статистичних даних Угорського королівства та раніше не досліджених архівних документів ДАЗО виявлено, що стаціонарна торгівля активно почала розвиватися у другій половині ХІХ століття, хоч перші крамниці у містах краю з’явилися значно раніше. Соціально-етнічна структура зайнятих у стаціонарній торгівлі городян поступово змінювалася протягом другої половини ХІХ ст. на користь збільшення питомої ваги євреїв. Результати вивчення фондів виставкової експозиції «Кава на жорнах століть» та колекції газети «УНГ» Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького стали основою для аргументації думки, що розвиток стаціонарної торгівлі та реклами у містах краю тісно пов’язані, а торговельна активність міських громад вплинула не тільки на появу нового типу торгових приміщень, а й на планування та забудову міст Закарпаття загалом.