Image

Розвиток театрального мистецтва в м. Рівному в міжвоєнний період (1918 - 1939)

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в міста Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Рузаєва Анастасія Ігорівна

Відділення: Історія

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Рівненська

Опис:

Для дослідження нами обрано проблему, яка присвячена з’ясуванню особливостей функціонування професійного та аматорського театрів м. Рівного в міжвоєнний період. Поставлені нами завдання дослідження, як-от: розкрити особливості становлення театрального  мистецтва в Рівному в міжвоєнний період; проаналізувати основні етапи діяльності театру Зафрана; встановити специфіку створення та внесок місцевих аматорських колективів у театральне життя м. Рівного, - дозволили встановити структуру роботи. У першому розділі визначено стан дослідження обраної нами теми та розкрито особливості відновлення театрального мистецтва в м. Рівному після Першої світової війни. Другий розділ присвячений аналізу розвитку театру Зафрана відповідно до етапів функціонування та характеристиці літературно-мистецьких товариств та аматорського театру м. Рівного в міжвоєнний період. На основі проведеного дослідження встановлено: театральне мистецтво м. Рівного розвивалося в полікультурному середовищі; українці за допомогою театрального мистецтва формували і зберігали україномовний простір міста; театральне мистецтво функціонувало на рівні професійних колективів, гастрольних груп, аматорських театрів «Просвіти», «Союзу українок», міських гімназій. Мистецькою перлиною міста тривалий час залишався театр Зафрана, в історії якого нами виділено два етапи. У роботі визначено місце аматорських колективів як  установ, що залучали до творчості, впливали на формування естетичних смаків та сприяли  розвитку майбутнього професійного театру.