Image

Офіційна фотографія в УРСР як інструмент ідеологічного впливу на суспільство середини 50-х – першої половини 80-х років ХХ ст.

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Цуканов Глєб Миколайович

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Кіровоградська

Опис:

В проєкті були розглянуті теоретико-методологічні засади вивчення фотодокументів як інструменту ідеологічного впливу на суспільство. Була доповнена та проаналізована база даних фотографій. Дослідження візуальних джерел було доповнено методами усної історії у вигляді наративного інтерв’ю з фотокореспондентами, що працювали в зазначений період. Характеризуючи радянську пропаганду як засіб формування нової реальності, нами були виділені фактори знецінення індивідуальних якостей на користь проявів колективізму, прояви подвійної моралі, прихованого патерналізму та споживацтва. В ході дослідження процесу використання фотографії у репрезентації та конструюванні образу радянської України, було доведено, що радянська фотографія від середини 1950-х – до середини 1980-х рр. виступала інструментом ідеологічного впливу на суспільство, адже вона не тільки репрезентувала нову «дійсність», але й була покликана конструювати певну модель поведінки людей.