Image

Отаманщина : феномен народжений революцією

Навчальний заклад: Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Автор: Краснобрижий Станіслав Костянтинович

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Полтавська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу проблеми отаманщини: розуміння ролі, місця, значення суспільних рухів у добу національно- визвольних змагань. На основі історико-культурного аналізу монографічних матеріалів здійснено комплексний аналіз зазначеної проблеми: проаналізовано стан наукового розроблення проблеми, схарактеризовано джерельну базу дослідження, систематизовано отриманий теоретичний матеріал. Досліджено аспекти генезису та трансформації отаманщини: перетворення її на деструктивну силу, яка стала однією із причин поразки Української революції 1917-1921 рр. Визначено сутність отаманщини - набуття рис девіантності: непокорі владі. Оцінено стратегію дій, заснованому на «отаманському праві» - вседозволеності та підпорядкування тільки «своєму» отаману. Проаналізовано внутрішню мотивацію противладних виступів, що дало змогу виокремити чотири типи отаманщини: козакофільсько-романтичний; військово-опозиційний, соціально-деструктивний. помірковано-конструктивний. Виокремлено місце отаманщини в добу національно-визвольних змагань.