Image

Європейський підприємницький капітал у машинобудівній промисловості на українських землях (1874–1914 рр.)

Навчальний заклад: Конотопський ліцей № 10 Конотопської міської ради Сумської області

Автор: Рубан Алевтина Вячеславівна

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Сумська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу тенденцій та особливостей залучення європейського підприємницького капіталу та інвестицій у машинобудівну промисловість на українських землях 1874–1914 рр. У ході дослідження з’ясовано стан наукової розробки теми, виявлено, систематизовано й охарактеризовано основні групи джерел з досліджуваної проблематики. Визначено, що причинами які зумовили надходження європейських інвестицій до машинобудування досліджуваного регіону стали кризові явища економічного розвитку провідних європейських держав. З іншого боку на території українських земель були сформовані сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій. Досліджено перспективні регіони розвитку машинобудування українських земель до яких найбільш інтенсивно залучався європейський капітал. У даному випадку варто виокремити Слобожанщину та Донбас, де були представлені 5 та 3 машинобудівних компаній з європейським капіталом відповідно. Встановлено, що найбільш вагомі капіталовкладення у машинобудування українських земель здійснювали бельгійські підприємці (68,26 млн. франків – 7 акціонерних компаній), наступними за об’ємом були німецькі інвестиції ( 45,97 млн. франків – 4 компанії) та французькі капітали ( 5 млн. франків – 2 акціонерні компаній).