Image

Зооморфні автопроєкції Франца Кафки

Навчальний заклад: Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради

Автор: Глушко Оксана Ярославівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Зарубіжна література

Область: Волинська

Опис:

Наукову роботу присвячено комплексному дослідженню зооморфних автопроєкцій одного з найвідоміших письменників-модерністів Франца Кафки. У своїй творчості автор порушує проблеми, як співзвучні його часові, так і завжди актуальні екзистенційні проблеми, з якими людина стикається впродовж усього життя. Це – самотність, страх перед життям, конфлікт поколінь і відчуженість, нездатність до комунікації, влада у всіх її проявах та неможливість протистояння їй. Задля висвітлення зазначеної проблематики письменник використовує анімалістичні образи. Тварини часто виступають героями творів Кафки. Іноді вони набувають символічних рис людини, інколи можуть бути антропоморфними, інколи протиставляються людині, виступаючи імпульсом до різноманітних узагальнень. У ході дослідження було проаналізовано велику кількість критичної літератури, пов’язаної з творчістю Франца Кафки. Окрім того, досліджено автобіографічні джерела творчості письменника; розглянуто Тварину як фігуру Іншого, що збагачує знання про саму людину; простежено мотив перевтілення в малій прозі письменника; а також визначено особливості функціонування антропоморфних і зооморфних образів у малій прозі Ф. Кафки.