Image

Інтертекстуальні зв’язки роману Делії Овенс «Там, де співають раки» як ключ до розуміння глибинних смислів тексту

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Автор: Богачук Дар’я Вікторівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Зарубіжна література

Область: Кіровоградська

Опис:

Проєкт присвячено глибокому та всебічному аналізу інтертекстуальних зв’язків роману Д. Овенс «Там, де співають раки»; дослідженню впливу алюзивних включень на розкриття глибинних смислів тексту. У першому розділі розкрито основні постулати теорії інтертекстуальності, класифікації та аналізу основних типів алюзій, роль та функції алюзій в інтертекстуальному полі. У дослідженні акцентується увага на зв’язки поза межами літературного процесу: розглядається роль інтермедіальності, що базується на взаємодії художнього твору з іншими видами мистецтва, та взаємодії художнього тексту з природничими науками, зокрема, з етологією – порівняно молодою наукою, що вивчає поведінку тварин. Другий розділ містить глибоке аналітичне дослідження інтертекстуальних зв’язків тексту роману Д. Овенс «Там, де співають раки». У роботі виявлено міжтекстова взаємодія на рівні заголовка твору, на образному рівні, на рівні жанрової структури, композиційному рівні; аналізуються типи алюзивних включень та визначається їхня роль у смисловому полі тексту. Окрема увага приділяється виявленню позатекстових зв’язків в інтертекстуальному полі. У висновках представлені результати дослідження. Виявлено, що міжтекстові та позатекстові зв’язки наповнюють текст новими смислами та створюють унікальну модель людства.