Image

«Образи кримських татар в козацькому літописанні (на прикладі літопису Григорія Граб’янки)»

Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Дзюба Георгій Сергійович

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Кримськотатарська гуманітаристика

Область: Харківська

Опис:

Актуальність теми полягає в тому, що її вивчення дає змогу краще зрозуміти більш загальні процеси в історії україно-татарських взаємин, виявити витоки деяких поширених стереотипів стосовно кримських татар. Своєю чергою, це сприятиме розвитку взаєморозуміння між кримськими татарами та українцями. До сих пір образи кримських татар в козацькому літописанні, зокрема, у літописі Григорія Граб'янки, залишаються малодослідженою темою. Головним джерелом для даної роботи виступив Літопис Граб’янки, що порівнювався з іншими джерелами межі XVII – XVIII ст. У першому розділі було з’ясовано, що Григорій Граб’янка зображає кримських татар переважно як ворогів. Осуд татар з його боку поєднував релігійні, побутові та військові характеристики. У другому розділі показано, що образ кримських татар в творі Григорія Граб’янки був достатньо типовим для інших козацьких літописів та для загальноєвропейських стереотипів про Схід, описаних Едвардом Саїдом як орієнталізм. У третьому розділі на основі кількісного контент-аналізу (здійсненого за допомогою програми MAXQDA-2022) вдалося з’ясувати, що у характеристиках кримських татар Григорієм Граб’янкою роль релігійних образів була важливою, проте меншою, ніж образів військово-політичних.