Image

Забруднення атмосферного повітря твердими частинками пилу (PМ10, PМ2.5) та озоном, пов’язане з воєнними діями на території міста Києва

Навчальний заклад: Школа I-III ступенів №306 міста Києва

Автор: Ярифа Поліна Сергіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: м. Київ

Опис:

Згідно оцінок Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 90 % світового населення проживає на територіях, де рівень забруднення атмосферного повітря не відповідає стандартам і критеріям якості повітря, а дев’ять людей з десяти знаходяться під експозицією високих рівнів концентрацій забруднюючих речовин (зокрема РМ₁₀, РМ₂.₅ та озону). Особливо актуальним дане питання є в умовах воєнних дій, пов’язаних з агресією російської федерації на території України. Отримані результати виявили та показали нехарактерно високі рівні забруднення атмосферного повітря РМ10, РМ2.5 та озоном на території м. Києва у порівнянні з довоєнним періодом, що насамперед були обумовлені веденням активних бойових дій та їх наслідками. Проведені дослідження можуть бути використані для оцінки визначення шкоди і збитків, завданих атмосферному повітрю і здоров’ю населення України, внаслідок воєнних дій та обґрунтування вибору природоохоронних та профілактичних заходів в умовах змін клімату та воєнного часу.