Image

Дослідження ідейно-тематичної наповненості власної поетичної збірки «Мій особистий DELIRIUM»

Навчальний заклад: Пісківський ліцей «Лідер» Пісківської селищної ради Бучанського району Київської області

Автор: Вільгоцький Дмитро Геннадійович

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Літературна творчість

Область: Київська

Опис:

Роботу присвячено дослідженню власної поетичної творчості, яка склала збірку «Мій особистий DELIRIUM». У першому розділі опрацьовано наукові дослідження з теорії літератури, об’єднані темою «Лірика як рід художньої літератури» та окреслено тенденції розвитку новітньої поезії. Це дало підстави зробити висновок: збірку «Мій особистий DELIRIUM» складають ліричні твори, в основі яких лежать думки й бачення ліричного героя, висловлені у формі особистих переживань, осмислюється сутність людського буття, витворюється нова духовна дійсність. Відповідно до змісту творів, збірку складає переважно філософська, медитативна та сугестивна лірика. За ідейно-тематичною спрямованістю власну поезію об’єднали у чотири розділи збірки (філософська, громадянська, пейзажна та інтимна лірика), кожен з яких має символічну назву, що відображає провідну ідею. За жанровими характеристиками збірку складають верлібри, медитації, вірші, думки, елегії та ліричні портрети. Поезія «Мого особистого DELIRIUMу» порушує проблеми: людина і світ, людина і природа, життя і смерть, вічність і забуття, споглядання та сліпота, страх і сила духу, біль нерозділеного кохання, людина і людина. За художнім стилем збірка вийшла за межі постмодернізму, оскільки має зовсім інші особливості й тяжіє до метамодернізму.