Image

Екокритична рецепція оповідання «Століття снів»

Навчальний заклад: Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола Тернопільської області

Автор: Котляр Андрій Вікторович

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Літературна творчість

Область: Тернопільська

Опис:

Роботу присвячено рецепції екокритичних аспектів в оповіданні «Століття снів». Особливу увагу приділено становленню екокритики в когнітивному та афективному напрямах. Побіжно розглянуто питання екопоезії, елементи якої можна простежити і в прозовому творі. У практичній частині здійснено екокритичний аналіз власного твору, що актуалізує проблеми глобалізації та взаємин людини та довкілля.