Image

«Мій дивосвіт»: метафорична інтерпретація»

Навчальний заклад: Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука

Автор: Красильнікова Марія Юріївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Літературна творчість

Область: Хмельницька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу перших віршових спроб авторки та їхньої метафоричної парадигми з точки зору сучасних літературознавчих візій. Досліджено основні аспекти й наукові напрями вивчення метафори та питання визначення відповідних літературознавчих дефініцій. Метафоричні знаки віршів добірки згруповано відповідно до запропонованих науковцями класифікацій, розкрито їхню емоційно-образну специфіку. Простежено органічну детермінованість метафоричних знаків світоглядною позицією, основними ціннісними орієнтаціями та індивідуальними особливостями світовідчуття й світосприйняття авторки. Спостережено, що мовно-образна метафорична парадигма авторської добірки закорінена в менталітеті українського етносу, про що свідчить уживання в метафоричних сполуках мово-образних етнознаків. Досліджено, що метафоричні сполуки як синтаксичні одиниці мають структурні особливості, це сприяє їхньому урізноманітненню й емоційно-образному увиразненню. Закцентовано увагу на перших творчих знахідках і прорахунках добірки з метою вдосконалення власної творчості в майбутньому.