Image

Концепт «мати» у творах Тараса Григоровича Шевченка

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Навчально-виховне об’єднання №136 «Класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа - дошкільний навчальний заклад - валеологічний центр» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області

Автор: Коломецька Анна Андріївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Дніпропетровська

Опис:

Перша половина роботи присвячена дослідженню теоретичних засад концептів, в якій розкрили значення цього поняття, пояснили відмінність між «концептом», «образом» та «поняттям», розглянули три основних підходи щодо тлумачення поняття «концепт» - лінгвокультурологічний, лінгвокогнітологічний та когнітивно-поетологічний, виокремили інтегративний підхід, що поєднує три вище зазначені підходи. В ході дослідження в якості експерименту (як виявилося – вдалого) використовували польову модель концепту, насамперед модель А.Приходька, що містить три основні шари: понятійний субстрат, перцептивно-образний адстрат та ціннісно-валоративний епістрат. За цим принципом створили шаблон комплексного аналізу концептів у будь-якому художньому творі, що складається з ядра, яке містить ім’я концепту та предметну інформацію щодо нього; навколоядерної зони, що уміщує бачення автора твору щодо концепту та власні асоціації концептуального репрезента за прочитаним матеріалом; периферії, що розкриває важливість та цінність концепту для культури. Використали новостворений шаблон, продемонстрували послідовність дій, проаналізували, описали, змоделювали концепти до кожного з творів окремо сформували узагальнений концепт «мати», навколоядерну зону якого поділено на 11 категорій для класифікації характеристик, якими наділено образ матері