Image

Наратив війни у романі Тамари Горіха Зерня «Доця»

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в місті Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Трофимчук Олександра Андріївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Рівненська

Опис:

У науковій роботі проаналізовано специфіку представлення наративу війни в романі «Доця» Тамари Горіха Зерня. Обґрунтовано теоретичний аспект застосування наратологічного методу, визначено тип гомодієгетичного наратора у тексті. Диференційовано ознаки поетикального симбіозу документального і художнього. Досліджено основні ознаки побудови нарації в романі та функції оповідача. Прокоментовано особливості реконструювання наративу війни: відтворення документальних подій, автобіографічних рис у змалюванні персонажів, витворенні опозицій «Я» / «Інший», Західна Україна / Донбас, українська мова / російська мова, Україна / Росія. Простежено семантику заголовкового комплексу роману.