Image

Особливості хронотопу в романах Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка» та «Неймовірна. Ода до радості»

Навчальний заклад: Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області

Автор: Павлішена Валерія Володимирівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Сумська

Опис:

У науково-дослідницькій роботі «Особливості хронотопу в романах Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка» і «Неймовірна. Ода до радості» охарактеризовано особливості хронотопу. Розкрито оригінальні художні ретроспекції, паралелі, фабульно-жанрові ознаки творів, що актуалізували появу низки дискусійних питань в сучасній українській літературознавчій науці. У дослідженні чітко окреслено специфіку творчої манери Ірен Роздобудько, звернена увага на художню достовірність образів, елементи психоаналізу в розкритті їх характерів. Дослідниця охарактеризувала емоційно-духовний спектр внутрішнього стану головних героїв романів «Прилетіла ластівочка», «Неймовірна. Ода до радості». Проєкт стане у нагоді всім тим, хто цікавиться сучасною українською прозою, а також може бути використане для поглиблення знань з курсу сучасної української літератури в педагогічному коледжі, виші, під час вивчення сучасної прози на факультативних заняттях у загальноосвітніх навчальних закладах з української літератури.