Image

Трансформація образу батька: «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Листи до сина» Василя Стуса

Навчальний заклад: Качанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернопільської області

Автор: Гринда Вікторія Юріївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Тернопільська

Опис:

Багатогранним та різноманітним пластом в українській літературі є епістолярна спадщина. Саме в листі фіксується словесний художній образ, з якого викристалізовується сам автор – автентичний портрет митця. Така художня інтеграція є маркером осмислення соціального статусу, відображення характеру, думок, переживань, образу автора. З аналізу листів простежується певна діяльність автора, яка характеризує людину в конкретному часопросторі. Однак цікавим є також спостереження за творенням паралельного образу, який виходить із життєвого покликання митця – бути батьком. Образ батька, а в нашому випадку батька-князя (Володимира Мономаха) та батька-в’язня (Василя Стуса) є багатовимірний і водночас геніально простий, оскільки саме в ньому проявляється система цінностей, які батьки, що мають різний соціальний статус і неспівмірні можливості щодо виховання власних дітей, готують їх до дорослого життя, керуючись моральними і громадянськими імперативами, у формі різних видів письмового послання. Під таким кутом зору повчання Володимира Мономаха й листи Василя Стуса досі не розглядалися, що і обумовлює актуальність нашого дослідження. Батько-в’язень і батько-князь – це людина, яка занурюється в себе, і людина, яка говорить про себе.