Image

«Посоловів од співу сад» Василя Стуса: спроба інтерпретації поетичного тексту

Навчальний заклад: Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

Автор: Самойленко Валерія Миколаївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Чернігівська

Опис:

Наукова розвідка присвячена дослідженню особливостей інтерпретації поезії Василя Стуса «Посоловів од співу сад». Вибір теми зумовлений тим, що, по-перше, постать Василя Стуса на сьогодні все більше асоціюються з українською ідентичністю; по-друге, хоча й основні аспекти його творчого доробку вже потрактовані, проте особливості інтерпретації окремих поетичних текстів залишаються ще не з’ясованими; по-третє, будь-який високохудожній за своїми естетичними достоїнствами твір невичерпний, тому такий текст відкритий для подальших інтерпретацій, а можливості його прочитання – нескінченні. У дослідженні, як теоретичне підґрунтя, визначено поняття інтерпретації як загальнонаукового терміна; наголошено на його функціонуванні в гуманітарних науках. У межах семантичного аспекту інтерпретації окреслено світоглядну позицію В. Стуса, розкрито специфіку філологічної інтерпретації поезії з опертям на літературознавчий та лінгвостилістичний аналізи. Прагматичний аспект інтерпретації репрезентований виконавським аналізом із партитурною розміткою та на основі проведеного опитування непрофесійного інтерпретатора читацьким потрактуванням вірша.