Image

Міфологічний образ змія в слобожанському фольклорі: модифікації та функції

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Харківський ліцей №47» Харківської міської ради

Автор: Сакіра Анастасія Миколаївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Фольклористика

Область: Харківська

Опис:

У проєкті розглянуто витоки міфологічного образу змія, феномен змія у фольклорі народів світу, його основні функції та іпостасі в міфах, легендах, казках, бувальщинах, повір'ях українців; досліджено модифікації й трансформацію цього образу у світобаченні сучасної людини, її усній творчості; проаналізовано бінарні опозиції змія в міфах, легендах і казках українців. У розвідці опрацьовано народні тексти слобожанських аматорів фольклору від кінця ХIХ століття й до наших днів (записи П. Іванова, сучасного фольклорного колективу «Вербиченька», експедиції «Муравський шлях – 97»). Шкільною експедицією Харківського ліцею № 47 обстежено місто Гадяч (Полтавська область), ряд сіл Зміївського та Харківського районів Харківської області. Опитано 30 респондентів віком від 60 до 85 років. Експедицією записано 2 легенди, декілька бувальщин та повір'їв про зміїв та гадюк на Слобожанщині, що дало можливість у діахронічному розрізі простежити трансформацію міфологічного образу змія від давнини до сьогодення.