Image

Математична модель гри при різних випадках початкового капіталу в залежності від часу

Навчальний заклад: Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області

Автор: Алєксєєв-Таскін Микита Андрійович

Відділення: Математика

Секція: Математика

Область: Миколаївська

Опис:

В роботі розглянута гра аналогічна до ичної задачі про банкрутство. Складено математичну модель ігри розорення одного з гравців. Розглянуті початкові та крайові умови гри. Для часткових випадків надана геометрична інтерпретації ходу гри, при певних значеннях початкового капіталу гравців. Для визначення розв’язку отриманих різницевих рівняннь, використані властивості лінійних рекурентних співвідношень. Розглянуто розв’язок задачі при різних імовірностях настання виграшу та невдачі. В роботі знайдено імовірності виграшу для обох гравців.