Image

Фрактали - це наукова краса або красива наука

Навчальний заклад: Берегівський ліцей «Платан» Берегівської міської ради Закарпатської області

Автор: Лоскоріх Марія Віталіївна

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: Закарпатська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню теорії фракталів. Метою дослідження є опис, аналіз i узагальнення різних виявів застосування фракталів як математичного еталону, що вказує на органічну єдність людини, природи та техніки. Проведено анонімне статистичне онлайн-опитування респондентів різних вікових категорій з метою визначення рівня їхньої обізнаності щодо теорії фракталів за допомогою гугл-форми й елекронної розсилки. Із генеральної сукупності 200 респондентів усіх вдалося залучити до опитування. На основі дослідження встановлено, що людям мало відомо як саме фрактали пов’язані з інформатикою, тому нами було вирішено створити програму на мові програмування Phyton, щоб довести, що теорія фракталів має неабиякий зв'язок з програмуванням. Було складено програму, яка будує сніжинку Коха - один із перших досліджених науковцями геометричних фракталів, у різних ітераціях та різних розмірів.