Image

Спіралеподібний рух дрону

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Одеський економічний ліцей Одеської міської ради» Одеської області

Автор: Ткачук Святослав Сергійович

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: Одеська

Опис:

Дане дослідження спрямоване на розв'язання задачі ефективного пошуку об'єктів у довільній точці площини. Мета полягає в тому, щоб рухомий об'єкт, рухаючись спіралеподібними траєкторіями, які нагадують концентричні правильні многокутники, знайшов шуканий сигнал з довільними координатами за найкоротшу відстань. На основі побудованої математичної моделі алгоритму руху дрона була створена візуально-обчислювальна програма на мові програмування C++, яка моделює задачу та отримує дані про пройдену дроном відстань. Також був використаний скрипт, написаний за допомогою штучного інтелекту ChatGPT, який автоматизує процес збору вихідних даних програми та формує їх у таблицю. За отриманими результатами встановлено, що рух по стокутній траєкторії є ефективнішим з точки зору пройденої відстані, ніж за трикутною. Допускається гіпотеза, що зі збільшенням кількості вершин правильного многокутника результат прагне до оптимального значення.