Image

Методи розв’язування задач лінійного програмування

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» Тернопільської області

Автор: Панчук Діана Орестівна

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: Тернопільська

Опис:

Задачі лінійного програмування — це задачі оптимізації з лінійною цільовою функцією на деякій множині, обмеженій лінійними нерівностями (рівняннями). Такі задачі є частиною галузей математичного програмування і теорії оптимізації; цей розділ математики активно розвивається і має широке застосування для вирішення цілого кола прикладних економічних завдань. У науково-дослідницькій роботі розглянуто ифікацію задач математичного програмування та загальну постановку задачі лінійного програмування, вивчено основні методи розв’язування таких задач — графічний та симплексний. Застосування всіх теоретичних викладок проілюстровано цілим рядом прикладів, які демонструють роботу різних методів. Розглянуто також можливість застосування сучасних прикладних пакетів для розв’язування задач; написано власну програму на мові Python.