Image

Математичний підхід до проблеми утилізації пластикового сміття

Навчальний заклад: Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської міської ради

Автор: Корнієнко Роман Юрійович

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: Херсонська

Опис:

Основна увага в роботі зосереджена на застосуванні елементарних математичних операцій як інструменту оцінки проблеми накопичення пластикового сміття в Херсонські області та в Україні та пошуку найбільш гуманних шляхів його утилізації. Актуальність обраного дослідження визначаю тим, що є необхідність звернути увагу суспільства на проблеми в екології та показати, що є доступні шляхи рішення проблеми, які можна математично оцінити. Як висновок можна передбачити стабілізування екологічної ситуації, що сприятиме і зростанню економічного потенціалу міста, регіону чи країни в цілому. Відповідно меті було досліджено способи утилізації пластикового сміття. Окремо проведено математичні розрахунки створення центру сортування та первинної переробки пластикової ПЕТ-тари, оцінено економічні показники роботи підприємства. Крім теоретичного дослідження робота містить практичні розрахунки, які можуть бути використанні у інших дисциплінах, що мають близький міжпредметний зв’язок з даною тематикою.