Image

Розробка імітаційної моделі пошуку субоптимальних рішень задачі оптимального розкрою у виробництві тари з гофрокартону

Навчальний заклад: Рубіжанський ліцей Сєвєродонецького району Луганської області

Автор: Петров Нікіта Віталійович

Відділення: Математика

Секція: Статистика

Область: Луганська

Опис:

Картонно-тарне виробництво є екологічно безпечним, але утворення відходів викликає зайві витрати, тому зниження їх кількості є актуальною проблемою. Тема нашого дослідження полягає у розробці імітаційної моделі розкрою рулонів картону на аркуші заданих розмірів з метою оптимізації кількості відходів, її комп’ютерна реалізація та вивчення особливостей розв’язання задачі на прикладі модельної системи. Точний розв’язок обраної задачі знайти проблематично, у зв’язку з цим є актуальною проблема пошуку субоптимальних розв’язків, які будуть задовольняти практику. Для розв’язання задачі було обрано імітаційне моделювання методом Монте-Карло. Критерієм оптимальності було обрано відношенням площі керованих залишків до площі вироблених аркушів. Алгоритм було реалізовано у табличному процесорі MS Excel, під керуванням макросів на мові VBA, підпрограма, що виконує розрахунки укладена мовою С++. Кращі значення, отримані за нашим алгоритмом дозволяють скоротити відходи у 3-6 разів, що свідчить про ефективність алгоритму. Розроблений алгоритм дає приємні, з практичної точки зору, результати та може бути використаний на практиці у целюлозно-паперової промисловості та інших галузях, де використовується розрізання рулонних матеріалів на прямокутні заготовки.