Image

Застосування технологій кореляційного та регресійного аналізу при здійсненні системного аналізу в політології

Навчальний заклад: Ліцей №6 «Лідер» Полтавської міської ради

Автор: Стонога Микола Ігорович

Відділення: Математика

Секція: Статистика

Область: Полтавська

Опис:

Ефективність проведення системного аналізу напряму залежить від побудови вдалої математичної моделі процесу. В роботі обгрунтовано, що кореляційний та регресійний аналіз, дозволяють виявити взаємозв’язки та залежності між різноманітними величинами в політичних явищах і процесах, а тому розширити можливості не лише для кращого їх розуміння, а й для розробки успішних стратегій розв’язання складних завдань, що постають перед людством сьогодні. У роботі розглянуто математичний інструментарій дослідження: кореляційний та регресійний аналіз; охарактеризувано алгоритми застосування технологій кореляційного та регресійного аналізу в політології; запропонувано приклади їх використання для аналізу політичних явищ та процесів у сучасній Україні. Результати роботи можна використовувати при викладанні курсу математичної статистики, суспільних дисциплін.