Image

Кореляційно-регресійний аналіз

Навчальний заклад: Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів N10 Сумської міської ради

Автор: Дунаєва Вероніка Вадимівна

Відділення: Математика

Секція: Статистика

Область: Сумська

Опис:

Робота присвячена методу кореляційно-регресійного аналізу, який дає змогу кількісно оцінити ступінь впливу факторних ознак на результативні, встановити єдину міру щільності зв’язку і роль досліджуваних факторів у загальній зміні результативної ознаки. Розглянуто види зв’язків між явищами навколишнього світу, ознаки кореляційного зв’язку, а також методика побудови лінійного рівняння регресії та розрахунку коефіцієнта кореляції як основного показника щільності кореляційного зв’язку. Метод кореляційно-регресійного аналізу застосовано на конкретному прикладі для оцінки кореляційного зв’язку між двома фінансовими величинами, зроблено висновок про щільність отриманого зв’язку. Мета роботи полягає в дослідженні кореляційно-регресійного аналізу, як одного з методів статистичного аналізу, та його прикладного застосування. Об’єкт дослідження – статистичний зв’язок. Предмет дослідження – кореляційно-регресійний аналіз та його практичне застосування.